Hukuka Uyumun Nabzı Burada Atıyor: Bahçeşehir Üniversitesi Uyum Görevlileri Sertifika Programı

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşen ticaret anlayışı ile şirketlerin günlük operasyonları ve bunların beraberinde getirdiği hukuki risklerin kapsamı gün geçtikçe genişliyor. Hukuka uyum çalışmaları ise günlük ticari operasyonlardan sınır ötesi projelere kadar her düzeyden ticari iş ve işlemlerin esaslı bir parçasını oluşturuyor. Oluşumunun ilk yıllarında riskin yönetilmesine odaklanan hukuka uyum departmanları, artık riskin önlenmesi ve önleyici tedbirlerin alınması vazifelerini de üstleniyor. Sorumluluk alanındaki bu genişleme ise uyum yöneticilerinin ulusal ve uluslararası düzeyde pek çok farklı risk faktörü hakkında bilgi sahibi olmasını gerektiriyor.

Bu yönü ile ele aldığımızda, uyum yönetiminin multi-disipliner bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Hukuk ve ekonomi disiplinlerinden temel bilgilerin yanı sıra mali suçlar, uluslararası yaptırımlar, sektörel düzenlemeler ve çevresel yükümlülükler gibi konularda konusunda bilgi sahibi olması gereken uyum yöneticilerinin, aynı zamanda şirketin etik ve davranış kurallarının oluşturulmasında da aktif rol alması bekleniyor. Buna karşın, uyum yöneticilerinin farklı disiplinlerde formasyon kazanabileceği ve günlük faaliyetlerine ilişkin risk haritalaması yapmasına imkân verecek temel bilgi donanımına odaklanan çok yönlü bir eğitim programının eksikliği hissediliyor.

Bu eksikliğe hitap edebilmek amacıyla, BASEAK Rekabet ve Regülasyon ekibi olarak geçtiğimiz Mart ayında Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (“BAUSEM”) bünyesinde bir online sertifika programı organize ettik. Program kapsamında ülkemizden ve dünyanın farklı ülkelerinden pek çok akademisyen ve uygulamacı ile farklı sektörlerden hukukçu ve uyum yöneticilerini bir araya getirdik. Uyum yöneticilerinin formasyon kazanabileceği ortak bir platform oluşturmak amacıyla başlattığımız bu sertifika programı oldukça güzel geri bildirimler aldı.

Bu kapsamda, “donanımlı meslektaşlar yetiştirmek” amacıyla başlattığımız sertifika programımızın yeni dönemini organize ettiğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Tıpkı ilk dönemde olduğu gibi, programın yeni döneminde de katılımcılarımızı hukuka uyumun farklı kulvarlarında ter dökmüş çok yönlü bir uzman kadrosu ile bir araya getirmeyi hedefledik. Bir uyum yöneticinin günlük sorumlulukları üzerine kurguladığımız bu program kapsamında, hem teorik hem de pratik bilgilerin yer aldığı geniş kapsamlı bir içerik sunmayı hedefliyoruz. Bu sayede katılımcılarımızın sertifika programımızda elde edeceği bilgileri hızlı bir şekilde profesyonel hayatlarına yansıtmalarını amaçlıyoruz.

Programın içeriğinde temel olarak aşağıdaki konular yer alıyor:

 • Uyum Kavramının Kökeni, Ana Hatları & Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadelenin Hukuki Kaynakları 
 • Türkiye’de “Compliance” Bakımından Dikkate Alınacak Mevzuat
 • Şirket İçi Uyum Programlarının Ana Unsurları ve Düzenleyici Otoritelerin Önerdiği Genel Çerçeveler
 • Ekonomik Ceza Hukuku 
 • Uluslararası ve Ulusal Düzeyde Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele
 • Rekabet Hukukuna Uyum
 • Uyum Programı Örnekleri
 • E-ticaret Sektöründe Uyum Mevzuatı ve Kamuyla İlişkiler
 • Türk ve AB Kişisel Verilerin Korunması Hukukunda Uyum
 • MASAK Mevzuatına Uyum
 • İç Soruşturmalar
 • Whistleblowing
 • Uluslararası Ticarette Uyum
 • ESG Uyumu
 • Uyum Sorumluları İçin Bilgi Teknolojileri Temelleri

Konuların çeşitliliği ve farklı alanlarda ve seviyede uzmanlık gerektirmesi sebebiyle hem Türkiye’deki farklı sektörlerden hem de Avrupa ve Amerika’dan uzun yıllardır brilikte çalıştığımız uzmanları ve meslektaşlarımızı bir araya getireceğiz. 22 Ekim’de başlayacak olan programımız, 17 Aralık’a kadar devam edecek ve derslerimiz ağırlıklı olarak Cumartesi günleri gerçekleştirilecek.

Programımızın detaylarına bu linkten ulaşıp buradan kayıt yapabilirsiniz. Sürece ilişkin sorularınız olması halinde bizlerle ya da Bahçeşehir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ile her zaman iletişime geçebilirsiniz

Sertifika programımızın bu yeni döneminde sizleri de aramızda görmekten memnuniyet duyarız!

Şimdi kayıt olun
Son blog yazılarımızı e-posta ile alın.
Armanç Canbeyli

Armanç Canbeyli

Armanç Canbeyli rekabet hukuku, birleşme ve devralmalar ile uyum programlarının hazırlanması ve uygulanması konularında müvekkillere danışmanlık sunmakta ve söz konusu müvekkilleri ilgili otoriteler nezdinde temsil etmektedir. Armanç, aralarında perakende enerji, sigorta, otomotiv hızlı tüketim malları, telekomünikasyon, üretim, çimento ve sağlık sektörlerinin de yer aldığı geniş bir endüstri yelpazesinde bilgi birikimi ile ön plana çıkmaktadır. Rekabet hukuku uzmanlığıyla Armanç, Türk ve uluslararası firmaları Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumlar ile resmi otoriteler nezdinde temsil etmektedir.

Tam biyografi