Kullanım kuralları

Baseak.com internet sitesi (“İnternet Sitesi”) müvekkillere, avukatlara ve diğer kişilere sadece genel bilgi vermek amacıyla oluşturulmuştur. İnternet Sitesi’nde yer alan hiç bir bilgi hukuki veya herhangi bir mahiyette danışmanlık vermek amacıyla verilmemektedir ve bu bilgiler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. İnternet Sitesi’nin içeriğine göre işlem yapmamalı veya işlem yapmaktan kaçınmamalısınız. Lütfen tarafımızdan sizi temsil edeceğimize veya sizin namınıza hareket edeceğimize ilişkin yazılı onay alana kadar tarafımıza gizli bilgi yollamayınız. Müvekkilimiz olmayanlar tarafından rızamız olmadan gönderilen e-postalar avukat müvekkil ilişkisi oluşturmaz, gizli tutulmayabilir ve diğer kişilere açıklanabilir. Daha önce elde edilmiş sonuçlar ve vaka çalışmaları ileride oluşacak vekâlet ilişkilerinde de aynı sonuçlara ulaşılacağı garantisini vermez.

İşbu Kullanım Kuralları Sözleşmesi (“Kullanım Kuralları” veya “Sözleşme”) İnternet Sitesi’ne erişim ve kullanımına ilişkin koşul ve şartları belirlemektedir. İnternet Sitesi’ni kullanarak veya RSS besleme de dâhil, ancak bunla sınırlı olmaksızın, İnternet Sitesi’nde yer alan mevcut içeriğe (toplu olarak “İçerik”) erişim sağlayarak işbu Sözleşmeyi kabul etmektesiniz. BASEAK dilediği zaman Kullanım Kuralları’nı gözden geçirerek yenileyebilir, İnternet Sitesi’nde yayımlayabilir ve dolayısıyla işbu Sözleşme’yi de değiştirebilir. Belirtilen değişiklikten sonra İnternet Sitesi’ni kullanmanız işbu Sözleşme’nin kabulü olarak anlaşılacaktır. En son değişikliğin ne zaman yapıldığını sayfanın başında yer alan tarihten görebilirsiniz. Sözleşme’ye yapılacak değişiklikler geçmişe dönük olarak uygulanmayacaktır.

1. Değişiklikler. BASEAK İnternet Sitesi’nde ve İçerik’inde ve/veya İnternet Sitesi’nde belirtilen hizmetlerde dilediği zaman değişiklik yapabilir.

2. Mülkiyet Hakkı. BASEAK ve/veya BASEAK tarafından lisans verilenler, İnternet Sitesi’nin ve İçerik’in tek ve yegâne sahibidir. Siz, BASEAK’ın yazılı olarak açıkça izin verdiği durumlar dışında İnternet Sitesi’nin veya İçerik’in hiçbir kısmını herhangi bir ticari amaç için çoğaltmamayı, kopyalamamayı, satmamayı, tekrar satmamayı veya kendi çıkarınıza kullanmamayı kabul etmektesiniz. Siz, İnternet Sitesi’nde veya İçerik’te yer alan tüm haklar, ünvanlar ve menfaatlerin tek sahibinin BASEAK olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz. İnternet Sitesi’nin veya İçerik’in kullanımına ilişkin, işbu Sözleşme’de açıkça belirtilmemiş olan tüm kullanım şekilleri yasaktır.

3. İzin Verilen Kullanım. İşbu Sözleşme’yi kabul ettiğiniz ve işbu Sözleşme’nin hükümlerine uyduğunuz süre boyunca ve işbu Sözleşme BASEAK tarafından feshedilmediği sürece BASEAK, sizi İnternet Sitesi’ni ve İçerik’i gezmeye ve/veya bunlardan bir adet nüsha almaya davet etmektedir. İnternet Sitesi ve İçerik’te yer alan ikrarları, tanıtma yazılarını veya yasal uyarıları kaldırmayacağınızı veya değiştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. İnternet Sitesi’nde sunulan bazı hizmetler için özel hükümler uygulanabilir, böyle bir durumda ilgili hizmet, özellik veya faaliyete ilişkin olarak özel hükümler İnternet Sitesi’nin ilgili yerine eklenecektir. Bu özel hükümler işbu Sözleşme’ye ektir, hükümler arası herhangi bir uyuşmazlık durumunda özel hükümler geçerli olacaktır.

4. Diğer Kısıtlamalar. İnternet Sitesi’ne bilgisayarınızda veya mobil cihazınızda bulunan standart ağ tarayıcısından başka bir yöntemle erişmeye çalışmayacağınızı kabul etmektesiniz. Ayrıca, İnternet Sitesi’ne zarar vermemeyi, işlevsiz hale getirmemeyi, kapasitesini zorlamamayı, İnternet Sitesi’ni bozmamayı veya İnternet Sitesi’nin başka kullanıcılar tarafından kullanılmasına müdahale etmemeyi kabul etmektesiniz.

5. Site’de Yer Alan Bilgiler. İnternet Sitesi’nde yer alan İçerik genel bilgi mahiyetinde olup, sadece “OLDUĞU GİBİ” ve “MEVCUT HALİYLE” temeline dayanılarak sunulmaktadır. İnternet Sitesi’nde yer alan bilgilerin doğruluğunun kontrolünü sağlamanız konusunda sizi teşvik etmek isteriz. İşbu İnternet Sitesi’nde yayımlanan BASEAK’ın yayınlarını, verilen herhangi bir hizmetin niteliği ve geçerliliğinin teminatı veya garantisi olarak yorumlamamalısınız. Her türlü İçerik (aksi açıkça belirtilmediği takdirde) Türk hukukunu yansıtmaktadır.

6. Diğer Sitelere Yapılan Bağlantılar. İnternet Sitesi, başka kişiler tarafından işletilen internet sitelerine ilişkin bağlantılar içerebilir. BASEAK diğer sitelere ilişkin bağlantıları size kolaylık olması için sağlamakta olup, diğer internet sitelerini kullanımının riski tarafınıza aittir.  Bağlantılı internet siteleri BASEAK’ın kontrolü altında değildir ve BASEAK diğer internet sitelerinin içeriğinden sorumlu değildir. Bu bağlantılar, BASEAK’ın diğer internet sitelerinde yer alan bilgi ve materyalleri tasdik ettiği anlamına gelmemektedir ve BASEAK bu bağlantılı sitelere erişmekten ve bu siteleri kullanmaktan kaynaklanan her türlü sorumluluğu reddetmektedir.

7. Başka Sitelerden Baseak.com’a Yönlendiren Bağlantılar. Siz ve BASEAK arasında yapılan yazılı bir anlaşma ile aksi kararlaştırılmadığı takdirde, BASEAK’ın aşağıda belirtilen bağlantı politikasına bağlı kalacaksınız: (i) bağlantının görüntüsü, konumu ve diğer yönleri BASEAK’ın ismi ve markasıyla bağdaştırılan saygınlığı azaltacak veya zarar verecek şekilde olmamalıdır; (ii) bağlantının görüntüsü, konumu ve diğer özellikleri kurumunuza veya organizasyonunuza BASEAK’ın sponsor olduğu, BASEAK’a bağlı olduğu veya BASEAK ile ilişkili olduğu şeklinde yanlış bir izlenim yaratmamalıdır; (iii) kullanıcı tarafından bağlantı seçildiği takdirde bağlantı, İnternet Sitesi’ni tam ekran olarak, bağlantının yer aldığı internet sitesinden ayrı şekilde gösterecektir ve bağlantıyı veren sitenin sayfası içindeki bir çerçevede görüntülenmeyecektir (iv) BASEAK, bağlantı iznini münhasıran kendi takdirine bağlı olarak istediği zaman geri alma hakkını saklı tutar.

8. Markalar. Herhangi bir BASEAK markasının, hizmet işaretinin veya logosunun izinsiz kullanımı yasaktır ve marka kanunlarının ihlali sonucunu doğurabilir.

9. Feragatnameler ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

a. İNTERNET SİTESİ VE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN TÜM İÇERİK “OLDUĞU GİBİ” “MEVCUT HALİYLE” TEMELİNE DAYANILARAK, TİCARİ ELVERİŞLİLİĞE, BELLİ BİR AMACA UYGUNLUĞA VE İHLAL ETMEMEYE İLİŞKİN GİZLİ TEKEFFÜL DÂHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, AÇIK VEYA GİZLİ HERHANGİ BİR TÜR GÜVENCE VERİLMEKSİZİN SİZE SAĞLANMAKTADIR. BASEAK, İNTERNET SİTESİNDE MEVCUT OLAN HİÇBİR İÇERİĞİN DOĞRULUĞU, TAMLIĞI VEYA GERÇEKLİĞİ KONUSUNDA GÜVENCE VERMEMEKTEDİR. HER BİLGİNİN DOĞRULUĞUNA İTİMAT ETMEDEN ÖNCE ONUN DOĞRULUĞUNU SAĞLAMAKLA YÜKÜMLÜSÜNÜZ. İNTERNET SİTESİNİN VE İNTERNET SİTESİNDE YER ALAN İÇERİĞİN KULLANIMININ RİSKİ TAMAMEN SİZE AİTTİR.

b. BASEAK, İNTERNET SİTESİNİN KULLANIMININ KESİNTİSİZ VE HATASIZ OLDUĞU HUSUSUNDA HİÇBİR BEYAN VE TEKEFFÜLDE BULUNMAMAKTADIR. İNTERNET SİTESİNDEN ALABİLECEĞİNİZ HER TÜRLÜ İÇERİĞİN, VİRÜS VEYA BAŞKA BİR ZARARLI KODLAMADAN ARİ OLDUĞUNU SAĞLAMAYA YARAYACAK TÜM GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAKLA YÜKÜMLÜSÜNÜZ.

c. BASEAK, KANUNUN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE AKDİ, HAKSIZ FİİL (İHMAL DÂHİL), KUSURSUZ  SORUMLULUK VEYA TEMELİ NE OLURSA OLSUN HER TÜRLÜ SORUMLULUĞU RED ETMEKTE VE BASEAK’IN ZARAR OLASILIĞINA DAİR UYARISINA RAĞMEN, İNTERNET SİTESİNE, İÇERİĞİNE VEYA İNTERNET SİTESİ VASITASIYLA TEKLİF EDİLEN VEYA SATILAN HİZMETLERE ERİŞİLMESİNDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA BAĞLANTILI OLARAK MEYDANA GELECEK DOLAYLI, ARIZİ, BAĞLI VEYA ÖZGÜ ZARARLAR DÂHİL OLMAK ÜZERE, ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAKSIZIN, TÜM ZARARLARI RED ETMEKTEDİR.

10. Hariç Bırakma ve Sınırlamalar. Bazı yargı çevreleri bazı güvencelerin hariç bırakılmasına veya arızi veya bağlı zararlardan sorumluluğu sınırlandırmaya veya hariç bırakmaya izin vermemektedir.  Buna uygun olarak yukarıdaki sınırlandırmaların bazıları size uygulanmayabilir.

11. Tazminat. BASEAK’ı veya onun ortaklarını, çalışanlarını ve temsilcilerini İnternet Sitesi’nin tarafınızdan kullanımı ve/veya işbu Sözleşme’nin ihlali sebebiyle meydana gelebilecek makul avukatlık ücreti dâhil olmak üzere her türlü zarar, sorumluluk, istek ve talebe karşı savunmayı, bunlardan ari tutmayı ve maruz kaldıkları takdirde tazmin etmeyi kabul etmektesiniz.

12. Telif hakkı. İnternet Sitesi telif yasaları tarafından korunmaktadır. Sizin yukarıda belirtilen izinli kullanımınız dışında, BASEAK’ın açık yazılı ön izni olmaksızın İnternet Sitesi’nin içeriğini, tasarımını veya düzenini veya İnternet Sitesi’nin bağımsız bir bölümünün içeriğini, tasarımını veya düzenini değiştiremezsiniz, çoğaltamazsınız veya dağıtamazsınız.

13. Gizlilik Politikası. Bu şartları kabul ederek, Gizlilik Politikamız’da belirtildiği şekilde BASEAK’ın bilgilerinizi toplayabileceğini, kullanabileceğini ve ifşa edebileceğini kabul etmektesiniz.

14. Hukuk ve Sorumlu Mahkemeler. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir ve buna göre yorumlanacaktır. Ancak, siz Amerika Birleşik Devletleri vatandaşıysanız, işbu Sözleşme Amerika Birleşik Devletleri’nin New York Eyaleti hukukuna tabi olacak ve buna göre yorumlanacaktır.  Bu durumda işbu Sözleşme’den doğabilecek veya işbu Sözleşme ile ilgili her türlü ihtilafın çözümünde New York Eyaleti’nin New York İlçesinde bulunan federal ve eyalet mahkemelerinin münhasır yetkisini gayri kabili rücu kabul etmektesiniz.  İŞBU SÖZLEŞME’DEN VEYA İNTERNET SİTESİNİN SİZİN TARAFINIZDAN KULLANIMINDAN KAYNAKLANACAK HİÇBİR TALEBİN TOPLU DAVA OLARAK ÖNE SÜRÜLEMEYECEĞİNİ KABUL ETMEKTESİNİZ.

15. Veri İşleme. Herhangi bir müvekkil için veri işleyicisi olarak hareket ettiğimiz takdirde, söz konusu kişisel veriyi sadece müvekkilin talimatı üzerine işleyeceğiz ve kişisel verinin izinsiz veya hukuka aykırı şekilde işlenmesini ve geçici kaybı veya tahribatını veya zarar görmesini önlemek için uygun teknik veya idari tedbirlerin alınmasını sağlayacağız.

16. Diğer Hükümler.

a. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü hukuka aykırı, geçersiz veya icra edilemez olduğu takdirde, söz konusu hüküm bu durumdan etkilenecek ancak diğer hükümler yürürlükte kalmaya devam edecektir.

b. Başlıklar sadece atıf amacına yöneliktir ve hiçbir durumda bu bölümün kapsamını veya sınırlarını tanımlamamakta, sınırlamamakta, oluşturmamakta veya belirlememektedir.

c. BASEAK’ın sizin veya başkalarının işbu Kullanım Kuralları’na uygun hareket etmemesinden dolayı dava açmaması, takip eden veya benzer hatalarda dava hakkından feragat ettiği anlamına gelmemektedir.

d. İşbu Kullanım Kuralları siz ve BASEAK arasındaki anlaşma ve sözleşmenin bütününü belirlemektedir.

e. İşbu Sözleşme veya İnternet Sitesi’ne ilişkin dava veya talebiniz olması durumunda, talep veya dava sebebinin ortaya çıkmasından itibaren altı (6) ay içinde dava açmanız ya da talebinizi ileri sürmeniz gerekmektedir.  Aksi takdirde, söz konusu talep veya dava için kanuni yollar kapanmış sayılacaktır.

f. BASEAK’ın önceden yazılı iznini almaksızın işbu Sözleşme tahtındaki hak veya yükümlülüklerinizi devir veya temlik edemezsiniz.  Ayrıca, söz konusu hükme aykırı olarak yapılan herhangi bir devir veya temlik geçersiz olacaktır.

g. BASEAK işbu Sözleşme ve/veya İnternet Sitesi’nde belirtilen kural ve düzenlemelerin ihlali durumunda İnternet Sitesi’ne erişiminizin engellenmesi de dâhil olmak üzere kanun ve hakkaniyet çerçevesinde elverişli her türlü kanuni hakkını saklı tutar.

17. İletişim. İşbu Kullanım Kuralları Sözleşmesi’ne ilişkin herhangi bir sorunuz, düşünceniz veya öneriniz olması halinde, lütfen İletişim Formu’nu kullanarak veya Balcıoğlu Selçuk Akman Keki Avukatlık Ortaklığı Kullanım Kuralları Soruları – Büyükdere Caddesi Bahar Sokak River Plaza Kat: 11-12 Levent 34394 Şişli İstanbul Türkiye adresine mektup göndererek bizimle iletişime geçiniz.